Jesteś tutaj: PGE Energia Odnawialna S.A. BIP ∙ Władze spółki

Władze spółki

Zarząd

Rada Nadzorcza

Radosław Woszczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Magdalena Kielasińska - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Olszewski - Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Ziółkowski - Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Osypiński  - Członek Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej PGE Energia Odnawialna S.A. wchodzi od trzech do pięciu członków. Prawo powoływania i odwoływania Rady Nadzorczej ma PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., przy czym prawo odwoływania członków Rady Nadzorczej ma również Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działania PGE Energia Odnawialna S.A

Walne Zgromadzenie

Jedynym akcjonariuszem PGE Energia Odnawialna S.A. jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.