Jesteś tutaj: Energia odnawialna ∙ Nasze obiekty

Nasze obiekty

Elektrownia Wodna Żarnowiec

Największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa położona nad Jeziorem Żarnowieckim, w Czymanowie, woj. pomorskie. Elektrownia wykorzystuje do swojej pracy spiętrzone wody Jeziora Żarnowieckiego (zbiornik dolny) oraz sztucznie magazynowane w zbiorniku górnym powstałym na pobliskim płaskowyżu.

Elektrownia Wodna Żarnowiec
Park Wiatrowy Kamieńsk

Park wiatrowy składający się z 15 turbin o mocy 2 MW każda. Elektrownia usytuowana na Górze Kamieńsk w okolicach Bełchatowa. Jest to pierwsza tego typu inwestycja zrealizowana przez GK PGE Energia Odnawialna.

Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk
Elektrownia Wodna Solina

Zespół Elektrowni Wodnych Solina - Myczkowce znajduje się na rzece San Jest wyjątkowo malowniczo położony, pośród bieszczadzkich wzgórz.

Solina jest jedną z największych elektrowni szczytowo-pompowych na dopływie naturalnym zapory betonowej.

Moc zainstalowana wynosiła przed modernizacją 136 MW, a po modernizacji wynosi 200 MW. Składa się z 4 hydrozespołów. Położona jest u stóp najwyższej w Polsce zapory typu ciężkiego. Możliwy do wykorzystania spad to 60 m. Górny zbiornik elektrowni tworzy największe w Polsce sztuczne jezioro.

Elektrownia Wodna w Solinie
Elektrownia Wiatrowa Pelplin

Farma wiatrowa o mocy 48 MW, składająca się z 24 turbin wiatrowych typu G90 firmy Gamesa o mocy 2 MW każda.

Obiekt zlokalizowany ok. 50 km na południe od Gdańska w gm. Pelplin, powiat tczewski, województwo pomorskie. Projekt „Budowa farmy wiatrowej o mocy 48 MW w gminie Pelplin” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Elektrownia Wiatrowa Pelplin
MEW Myczkowce

Elektrownia została wybudowana w celu energetycznego wykorzystania przepływu starorzecza rzeki San.

MEW Myczkowce
Elektrownia Wodna Myczkowce

Jest to drugi stopień kaskady Sanu. Elektrownia wykorzystuje przepływy z pracy Elektrowni Wodnej Solina ; praca w trybie ciągłym.

Elektrownia Wodna Myczkowce
Elektrownia Wodna Tresna

Elektrownia wykorzystująca naturalny przepływ Jeziora Żywieckiego. Jej praca reguluje możliwości energetyczne elektrowni Żar. Posiada duże walory architektoniczne.

Elektrownia Wodna Tresna
Elektrownia Wodna Żar

Druga co do wielkości elektrownia wodna w Polsce. Jest to elektrownia szczytowo-pompowa wykorzystująca jako zbiornik dolny Jezioro Międzybrodzkie, którego zapora znajduje się w Międzybrodziu Bialskim, natomiast górny zbiornik ( całkowicie sztuczny ) wybudowany jest na szczycie góry Żar.

O lokalizacji elektrowni zadecydowały wyjątkowo korzystne warunki topograficzne : duży spad przy małej odległości między zbiornikami oraz możliwość wykorzystania zagospodarowanej rzeki Soły.

Elektrownia Wodna Żar
Elektrownia Wodna Porąbka

Elektrownia wykorzystująca naturalny przepływ Jeziora Żywieckiego. Jej praca reguluje możliwości energetyczne elektrowni Żar. Posiada duże walory architektoniczne.

Elektrownia Wodna Porąbka
Elektrownia Wodna Januszkowice

Pierwszy wchodzący w skład GK PGE Energia Odnawialna stopień wodny wybudowany na górnym odcinku Odry, wyposażony w 2 turbiny Kaplana o mocy 2x 0,7 MW. Obiekt składa się z budynku elektrowni w wykonaniu szczelnym, zalewanym przez wody powodziowe, kanał dopływowy z kierownicą zanieczyszczeń, kanał odpływowy i rozdzielnię wyprowadzenia mocy z przyłączem zasilania potrzeb własnych.

Elektrownia Wodna Januszkowice
Elektrownia Wodna Krępna

Elektrownia przepływowa wyposażona w 2 turbiny Kaplana o mocy 2x0,63 MW, o podwójnej regulacji w układzie ukośnym. Główne obiekty hydrotechniczne i budowlane elektrowni to: budynek elektrowni w wykonaniu szczelnym, zalewanym przez wody powodziowe, kanał dopływowy z kierownicą zanieczyszczeń, kanał odpływowy i rozdzielnię potrzeb własnych.

Elektrownia Wodna Krępna
Elektrownia Wodna Krapkowice

Elektrownia wodna przepływowa, wybudowana na 123 kilometrze rzeki Odry, wyposażona w dwa turbozespoły Kaplana o podwójnej regulacji w układzie skośnym. Budynek elektrowni przygotowany do zalewania przez wody powodziowe.

Elektrownia Wodna Krapkowice
Elektrownia Wodna Dobrzeń

Jest to 4 po EW Januszkowice, EW Krępnej i EW Krapkowice elektrownia górnej kaskady Odry w ramach GK PGE Energia Odnawialna. Elektrownia zlokalizowana jest przy istniejącym już jazie. Elektrownia jest całkowicie bezobsługowa. Budowa obiektu została dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Elektrownia Wodna Dobrzeń
Elektrownia Wodna Oława

Trwają prace rozruchowe przed uruchomieniem elektrowni.

Elektrownia Wodna Oława
Elektrownia Wodna Rakowice

Elektrownia wybudowana na skutek przełożenia koryta rzeki Bóbr w obrębie wyeksploatowanej kopalni kruszyw. Celem udostępnienia nowych pokładów kruszyw, koryto rzeki poprowadzone zostało przez istniejące wyrobisko. Dzięki przełożeniu koryta rzeki, uzyskano spadek odpowiadający potrzebom hydroenergetycznym.

Elektrownia Wodna Rakowice
Elektrownia Wodna Kliczków

Jedna z pierwszych zmodernizowanych przez PGE Energia Odnawialna S.A. elektrowni wodnych. Elektrownia, pracująca na rzece o charakterze górskim, wyposażona jest nietypowo – w dwa turbozespoły umieszczone w jednej komorze i pracujące równolegle na przepływie biologicznym i podczas wyższego stanu wód.

Elektrownia Wodna Kliczków
Elektrownia Wodna Sobolice

Najdalej na południe położona elektrownia na Nysie Łużyckiej. Kompleksowa modernizacja całego stopnia rozpoczęła się w 1983 roku, a zakończono w roku 1993. W efekcie powstał solidny jaz o dużych walorach architektonicznych i nowoczesna elektrownia.

Elektrownia Wodna Sobolice
Elektrownia Wodna Bukówka

Elektrownia powstała na miejscu pochodzącej z 1910 r. siłowni zaopatrującej w prąd lokalne zakłady papiernicze. Obecnie jest to w pełni zautomatyzowany, nowoczesny obiekt, w którym zainstalowano po raz pierwszy w Polsce zatapialne turbozespoły szwedzkiej firmy Flygt. Początkowo na miejscu starej siłowni miała stanąć nowa konstrukcja wyposażona w klasyczne turbiny Kaplana. Zmiany jakie nastąpiły w Polsce po 1989 r., nieskrępowany dostęp do nowoczesnych technologii, umożliwiły realizację projektu nowocześniejszego i bardziej ekonomicznego. Niebagatelny wpływ na założenia przedsięwzięcia miał wyjątkowo krótki czas budowy. Pierwsze prace rozpoczęto pod koniec stycznia 1992 r., a już w połowie grudnia turbozespoły były przygotowane do uruchomienia. Elektrownię oddano do eksploatacji 18 stycznia 1993 r., a więc w niespełna rok od momentu rozpoczęcia budowy. Elektrownia, wykorzystując spad o wysokości 4,8 m, produkuje rocznie średnio 4000 MWh. Obiekt jest całkowicie przystosowana do pracy bezobsługowej.

Elektrownia Wodna Bukówka
Elektrownia Wodna Przysieka

Elektrownia wybudowana na prawym brzegu Nysy Łużyckiej przy jazie zasuwowo – zastawkowym. Po zniszczeniach wojennych elektrownię przebudowano i ponownie uruchomiono w roku 1962. Kolejna modernizacja przeprowadzona została przez PGE Energia Odnawialna S.A. w latach 2003 – 2004.

Elektrownia Wodna Przysieka
Elektrownia Wodna Szprotawa

Elektrownia usytuowana jest przy lewym przyczółku jazu. Wielkość produkcji energii uzależniona jest od bieżącego przepływu Bobru. Wyposażona jest w dwie turbiny Mavel. Na korpusie elektrowni znajduje się budynek urządzeń elektrycznych, automatycznych i sterujących. Dodatkowo wyposażona w przepławki dla ryb.

Elektrownia Wodna Szprotawa
Elektrownia Wodna Małomice

Elektrownia przepływowa ; woda do siłowni dopływa ujęciem zlokalizowanym na lewym brzegu rzeki Bóbr, a następnie wylotem – oddawana z powrotem do rzeki. Budynek elektrowni wykonany jest monolitycznie z betonu zbrojonego.

Elektrownia Wodna Małomice
Elektrownia Wodna Żarki Wielkie

Elektrownia zlokalizowana w Żarkach Wielkich na kanale o łącznej długości 1100 m. Jaz po zniszczeniach wojennych odbudowano w 1959 roku. Posiada 3 zasuwy płaskie dwudzielne. Po modernizacji części podwodnej, elektrownie ponownie uruchomiono w roku 1966.

Elektrownia Wodna Żarki Wielkie
Elektrownia Wodna Żagań I

Blok elektrowni zlokalizowany na prawym skraju stopnia piętrzącego przylega do umocnień betonowych prawego brzegu. Blok stanowiący niezdylatowany monolit z betonu zbrojonego mieści w sobie wloty, komory turbinowe i rury ssące trzech turbozespołów typu Kaplan. Przepławka dla ryb usytuowana jest w martwej hydraulicznie przestrzeni, pomiędzy ścianami przyczółka i elektrowni. Budynek o dużych walorach architektonicznych.

Elektrownia Wodna Żagań I
Elektrownia Wodna Żagań II

Obiekty stopnia wodnego wybudowano w 1900 roku. Modernizację rozpoczęto w latach 2003 – 2004. Elektrownia znajduje się na kanale roboczym. Betonowa konstrukcja części podwodnej mieści w sobie wloty, komory turbinowe i rury ssące 3 turbin – dwie typu Mavel i jedną Voith.

Elektrownia Wodna Żagań II
Elektrownia Wodna Zielisko

Elektrownia zlokalizowana została w miejscowości Siedlec. Jaz zastawkowo – zasuwowy oraz budynek elektrowni powstał w 1905 roku. Spiętrzona woda doprowadzana jest do elektrowni kanałem o długości 1320 m. Obecnie elektrownia wyposażona jest w 3 turbiny – dwie Francisa i jedną Kaplana.

Elektrownia Wodna Zielisko
Elektrownia Wodna Grajówka

Około 10 km na północ od Żagania leży miejscowość Gryżyce. W jej pobliżu, na lewym brzegu rzeki Bóbr w 1922 r. wybudowano elektrownię, która dzisiaj nosi nazwę Grajówka. Jest ona drugą co do wielkości przepływową elektrownią eksploatowaną przez PGE Energia Odnawialna SA Oddział ZEW w Dychowie. Po przeprowadzonej w latach 60-tych modernizacji turbozespołów należała do grupy najbardziej niezawodnych elektrowni.
Jej średnia roczna produkcja wynosi około 10 000 MWh, ale nie jest rzadkością produkcja w granicach 14000 MWh. Przeprowadzenie, na przełomie lat 80 i 90, kompleksowego remontu jazu oraz wymiana regulatorów obrotów turbin dodatkowo przyczyniły się do wzrostu niezawodności eksploatacji tej elektrowni.

Elektrownia Wodna Grajówka
Elektrownia Wodna Zasieki

Modernizację elektrowni rozpoczęto w roku 1994. Wymieniono wszystkie urządzenia zarówno w budynku elektrowni jak i w rozdzielni. Pod względem wyposażenia jest to kopia EW Małomice i EW Sobolice. Elektrownia wyposażona dodatkowo w czyszczarki krat.

Elektrownia Wodna Zasieki
Elektrownia Wodna Gorzupia II

Budowę elektrowni rozpoczęto w 1996 r. na zlecenie PGE Energia Odnawialna S.A. Podstawą do podjęcia decyzji o budowie była możliwość uzyskania, w oparciu o zmodernizowany stopień piętrzący Gorzupi I, większej produkcji.

Elektrownię wyposażono w cztery turbozespoły zatapialne firmy Flygt (dwa o regulowanych łopatach wirnika) o łącznej mocy 1680 kW i rocznej zdolności produkcyjnej 9600 MWh. Elektrownia wodna Gorzupia II została uruchomiona latem 1998 roku.

Elektrownia Wodna Gorzupia II
Elektrownia Wodna Gorzupia I

10 km od jazu w Krzywańcu (elementu hydrowęzła dychowskiego), w kierunku źródeł Bobru, znajduje się elektrownia Gorzupia. Siłownię, zlokalizowaną na prawym brzegu rzeki wybudowano w 1911 r. aby zaopatrywać w energię pobliski młyn. Takie rozwiązanie uniemożliwiło pełne wykorzystanie potencjalnych możliwości energetycznych rzeki w tej lokalizacji. Po wyposażeniu w 1935 r. siłowni w generatory o łącznej mocy osiągalnej 600 kW, elektrownia pracuje do dnia dzisiejszego. Jednak od chwili uruchomienia elektrowni na drugim brzegu, jej rolą jest przechwytywanie nadwyżek przepływu rzeki niezagospodarowanych przez Gorzupię II.

Elektrownia Wodna Gorzupia I
Elektrownia Wodna Gubin

Elektrownia wyposażona w 3 turbiny typu Kaplan produkcji polskiej. Przechodziła modernizacje kolejno w latach 1927, 1957, 1970, 1974.

Elektrownia Wodna Gubin
Elektrownia Wodna Dychów

Zespół Elektrowni Wodnych Dychów tworzą obiekty na rzekach Bóbr, Nysa Łużycka i Kwisa. Dominującą rolę odgrywa tu elektrownia szczytowo-pompowa "Dychów". Poza tym jest to 16 małych elektrowni przepływowych. Ich łączna moc wynosi około 20 MW.

Dychów wybudowano w latach 1934 - 1936. Jest elektrownią szczytowo-pompową typu derywacyjnego: spiętrzone wody rzeki Bóbr przez jaz w Krzywańcu są prowadzone kanałem (20,4 km) do zbiornika retencyjnego w Dychowie; jego całkowita pojemność wynosi 4 mln metrów sześciennych wody.

Elektrownia Wodna Dychów
Elektrownia Wodna Raduszec Stary

Reguluje pracę EW Dychów. Do pracy własnej wykorzystuje wody zbiornika dolnego EW Dychów.

Wybudowana w połowie lat 30 XX w. elektrownia przylega do lewego przyczółka jazu Raduszec Stary, 3 km powyżej ujścia Bobru do Odry. Część podziemna elektrowni mieści w sobie dwie komory turbinowe z turbinami Kaplana oraz rury ssące.

Elektrownia Wodna Raduszec Stary
Elektrownia Wiatrowa Żuromin

Farma wiatrowa o mocy 60 MW składająca się z 30 turbin wiatrowych typu G90 firmy Gamesa o mocy 2 MW każda. Zlokalizowanej jest na terenie gmin Kuczbork-Osada, Żuromin, Lubowidz, w powiecie żuromińskim, województwo mazowieckie.

Elektrownia Wiatrowa Żuromin
Elektrownia Wiatrowa Resko I

Farma wiatrowa o mocy 14 MW składająca się z 7 turbin wiatrowych typu G90 firmy Gamesa o mocy 2 MW każda. Zlokalizowana jest na terenie gminy Resko, w powiecie łobeskim, województwo zachodniopomorskie.

Elektrownia Wiatrowa Resko I
Elektrownia Wiatrowa Wojciechowo

Farma wiatrowa o mocy 28 MW składająca się z 14 turbin wiatrowych typu V90 firmy Vetsas o mocy 2 MW każda. Zlokalizowana jest na terenie wsi Wojciechowo w gminie Wicko, w powiecie lęborskim, w województwie pomorskim.

Elektrownia Wiatrowa Wojciechowo
Elektrownia Wiatrowa Lake Ostrowo - Jagniątkowo

Farma Wiatrowa Lake Ostrowo została uruchomiona w październiku 2007 roku. Zlokalizowana jest w województwie zachodniopomorskim, na terenie gminy Wolin (powiat kamieński). Farma wiatrowa Lake Ostrowo składa się z 17 elektrowni wiatrowych typu Vestas V 90 o łącznej mocy 30,6 MW.

Lake Ostrowo
Elektrownia Wiatrowa Karnice I

Karnice to nowoczesna farma wiatrowa uruchomiona w listopadzie 2009 roku, zlokalizowana w województwie zachodniopomorskim, na terenie gminy Karnice (powiat gryficki). Farma wiatrowa Karnice I składa się z 13 elektrowni wiatrowych typu Siemens SWT-2.3-93 o łącznej mocy 30 MW.

Elektrownia Wiatrowa Karnice I
Elektrownia Wiatrowa Kisielice

Kisielice to farma wiatrowa uruchomiona w grudniu 2006 roku, zlokalizowana w województwie warmińsko-mazurskim, na terenie gminy Kisielice (powiat iławski). Farma wiatrowa Kisielice składa się z 27 elektrowni wiatrowych typu GE Wind Energy 1,5 sl, o łącznej mocy 40,5 MW.

Elektrownia Wiatrowa Kisielice
Elektrownia Wiatrowa Galicja / Hnatkowice - Orzechowce

Galicja to nowoczesna farma wiatrowa uruchomiona w drugiej połowie 2009 roku, zlokalizowana w województwie podkarpackim, na terenie gmin Orły i Żurawica (powiat przemyski). Farma wiatrowa Galicja składa się z 6 elektrowni wiatrowych typu Gamesa G 87 o łącznej mocy 12 MW.

Elektrownia Wiatrowa Galicja
Elektrownia Wiatrowa Malbork - Koniecwałd

Malbork to farma wiatrowa uruchomiona we wrześniu 2007 roku, zlokalizowana w województwie pomorskim, na terenie gminy Sztum (powiat sztumski). Farma wiatrowa Malbork składa się z 12 elektrowni wiatrowych typu GE Wind Energy 1,5 sl, o łącznej mocy 18 MW.

Elektrownia Wiatrowa Malbork
Elektrownia Wodna Dębe

Stopień wodny Dębe tworzy Jaz piętrzący, zbiornik wodny Zagrze, obwałowania oraz elektrownia wodna Dębe. Usytuowana jest ona w 21,6 km rzeki Narwi. Obiekt został wybudowany w latach 1957-1963 jest obecnie administrowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie za wyjątkiem elektrowni wodnej, która jest eksploatowana przez spółkę PGE Energia Odnawialna S.A.. Elektrownia Dębe jest elektrownią przepływową wyposażoną w 4 hydrozespoły z turbinami Kaplana firmy Ganz, każdy o mocy znamionowej ca. 5,3 MW.

Elektrownia Wodna Dębe
Elektrownia Wodna Smardzewice

Elektrownia Wodna Smardzewice zlokalizowana jest w prawym przęśle betonowego jazu zapory czołowej Zbiornika Sulejowskiego na rzece Pilicy, we wsi Smardzewice, w powiecie tomaszowskim. Wyposażona w 2 turbiny Kaplana o mocy instalowanej 2 * 1,75 MW.

Elektrownia Wodna Smardzewice
Elektrownia Wodna Nielisz

Elektrownia wodna Nielisz jest częścią stopnia wodnego Nielisz i korzysta z istniejącego piętrzenia na tym stopniu z wód rzeki Wieprz w km 235+200 do celów energetycznych. Elektrownię wodną oddano do eksploatacji w grudniu 1997 roku. Zbiornik powstawał w latach 1994–1998. Składa się z dwóch części: zbiornika głównego na rzece Wieprz i zbiornika wstępnego na rzece Por. Elektrownia przepływowa wyposażona jest w jeden hydrozespół typu Kaplana o osi pionowej MECAMIDI FRANCE.

Elektrownia Wodna Nielisz
Elektrownia Wodna Michałów

Budynek z 1913 roku wpisany do Rejestru Zabytków. Wybudowany jako budynek elektrowni wodnej na rzece Wieprzy w zespole folwarcznym Ordynacji Zamoyskich. W latach 1932-33 zainstalowano nową turbinę Francisa z wałem pionowym i generatory, co spowodowało przejście młyna na zasilanie elektryczne. W latach 80-tych budynek przejął Zakład Energetyczny w Zamościu w ramach akcji odbudowy małej energetyki. Elektrownia została uruchomiona ponownie dopiero w 1993.

Elektrownia Wodna Michalów
Elektrownia Wodna Radawa

Elektrownia jest usytuowana w przęśle środkowym Jazu. Wyposażona jest w turbinę śmigłową pozioma typu Kaplana lewarowa D1100 produkcji ZRE Radom z roku 1990 z ręczną regulacją łopat śmigła turbiny.

Elektrownia Wodna Radawa
Elektrownia Wodna Górecko Kościelne

Elektrownia wodna na rzece Szum zbudowana w latach pięćdziesiątych XX w. Zapora typu ciężkiego – kamienna z ujęciem lewarowym wody do elektrowni wodnej.

Elektrownia Wodna Górecko Kościelne
Elektrownia Wiatrowa Lotnisko

Farma wiatrowa Lotnisko składa się z 30 turbin Alstom ECO 110 powstałych na terenie Stoczni Gdańskiej , każda o mocy nominalnej 3 MW. Prognozowana produkcja energii elektrycznej FW Lotnisko to ponad 200 tys. MWh rocznie.

Elektrownia Wiatrowa Lotnisko
Elektrownia Wiatrowa Resko II

Farma wiatrowa o mocy 76 MW składająca się z 38 siłowni Vestas V100 o mocy 2 MW każda. Elektrownia zlokalizowana jest w gminach Brzeżno i Łobez w województwie zachodniopomorskim.

Elektrownia Wiatrowa Resko II
Elektrownia Wiatrowa Kisielice II

Farma wiatrowa o mocy 12 MW składająca się z 6 turbin wiatrowych Gamesa G90 o mocy 2,0 MW każda i umieszczonych na wieżach o wysokości 100 m. Elektrownia zlokalizowana jest w gminie Gardeja w powiecie kwidzyńskim, województwie pomorskim.

Elektrownia Wiatrowa Kisielice II
Elektrownia Wiatrowa Karwice

Farma wiatrowa o mocy 40 MW składająca się z 16 siłowni wiatrowych General Electric o mocy nominalnej 2,5 MW każda. Elektrownia zlokalizowana jest w gminie Malechowo w województwie zachodniopomorskim.

Elektrownia Wiatrowa Karwice
Elektrownia fotowoltaiczna na Górze Żar

Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 0,6 MW zlokalizowana jest na wysokości 740 m n.p.m. na górze Żar, co sprawia, że jest najwyżej położoną tego typu instalacją w Polsce. W elektrowni zainstalowane zostało 2400 paneli fotowoltaicznych, usytuowanych w 16 rzędach – każdy o mocy 250 W. Łączna powierzchnia paneli wynosi 3,5 tys. m. kw. Ze względu na położenie, elektrownia chroniona jest specjalną instalacją odgromową składającą się z 200 masztów o wysokości 4 m każdy. Elektrownia zlokalizowana jest na Górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim w gminie Czernichów, w powiecie żywieckim, województwo śląskie.

Elektrownia fotowoltaiczna na Górze Żar