Jesteś tutaj: Energia odnawialnaNieruchomości ∙ PGE EO S.A. informuje, że przeznacza do dzierżawy następujące części działek gruntowych

PGE Energia Odnawialna S.A. Biuro Zarządzania Nieruchomościami informuje, że przeznacza do dzierżawy następujące części działek gruntowych:


Miejsce dzierżawy (obręb ewidencyjny)

Część działki o nr

Powierzchnia

[m2]

Przeznaczenie

 

Lokalizacja


Solina – (obr. ew. Solina)

128

22174

gospodarcze

Teren łatwo dostępny – bezpośredni zjazd z drogi wojewódzkiej nr 895. Odległość od Zalewu Solińskiego ok. 500 m. Nieruchomość po części utwardzona – dawniej użytkowana jako pole kempingowe.


Rybne – (obr. ew. Rybne)

273

500

rekreacyjne

Teren położony w zatoce (tzw. Agrafka) w środkowej jej części,  na południowym brzegu zatoki.


Rybne – (obr. ew. Rybne)

273

500

rekreacyjne

Teren położony w zatoce (tzw. Agrafka) w środkowej jej części,  na południowym brzegu zatoki.


Chrewt -  (obr. ew. Chrewt)

401

13740

rekreacyjne/
gospodarcze

Teren położony w okolicach  tzw.: Zatoki  Potoku Czarnego. Dojazd od drogi wojewódzkiej płytami betonowymi. Na nieruchomości znajdują się naniesienia.

 

Chrewt – (obr. ew. Chrewt)

612

500

rekreacyjne

Teren położony w miejscu trudno dostępnym. W kierunku miejscowości Sokole, na wschodnim brzegu niewielkiej zatoki.

 

Polańczyk Cypel - (obr. ew. Solina)

186/2

500

rekreacyjne

Teren położony w środkowej części Cypla poniżej Parku Zdrojowego w sąsiedztwie siedziby Gospodarki Komunalnej.


Polańczyk Patelnia - (obr. ew. Solina)

186/2

500

rekreacyjne

Teren położony o utrudnionym dostępie w miejscowości Polańczyk Patelnia w kierunku zachodniej zatoki.

 

Olchowiec – (obr. ew. Olchowiec)

264

500

rekreacyjne

Teren położony w środkowej części Cypla poniżej utwardzonej drogi.


Olchowiec – (obr. ew. Olchowiec)

1

550

rekreacyjne/
gospodarcze

Teren położony w środkowej części Cypla poniżej „karczmy
z bali”.

 

Werlas Cypel - (obr. ew. Werlas)

78/3

500

rekreacyjne

Teren położony w środkowej części Cypla w kierunku wschodnim - poniżej parkingu końcowego na drodze dojazdowej do Cypla.


Zawóz – (obr. ew. Zawóz)

4

500

rekreacyjne

Teren położony w środkowej części Cypla poniżej ujeżdżonej drogi. Dojazd od strony m-ci Werlas.

 

Pisemne wnioski można składać do dnia 30 kwietnia 2017 roku(*) na adres:    

 

PGE Energia Odnawialna S.A.

Biuro Zarządzania Nieruchomościami

38-610 Solina


Wniosek powinien zawierać:

  • dane Wnioskodawcy (tel. kontaktowy, adres e-mail),
  • opis przedmiotu dzierżawy (położenie, nr działki, powierzchnia),
  • określenie celu dzierżawy,
  • dokument urzędowy potwierdzający dane Wnioskodawcy (odpis z KRS lub zaświadczenie z CEIDG lub kserokopia dokumentu tożsamości),
  • załącznik graficzny w postaci mapy ewidencji gruntów wykonany przez geodetę uprawnionego z zaznaczoną jednoznacznie
    i obmierzoną powierzchnią wnioskowaną do dzierżawy,
  • uzasadnienie wydzierżawienia nieruchomości.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w okresie do dwóch miesięcy od daty upłynięcia terminu składania wniosków, zgodnie z przyjętą przez Spółkę - „Procedurą wydzierżawiania nieruchomości Spółki PGE Energia Odnawialna S.A.”

Czynsz dzierżawny określany jest na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego. W przypadku, gdy więcej niż jeden wnioskodawca złoży wniosek o dzierżawę tej samej nieruchomości, organizowane jest postępowanie ofertowe.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o rozstrzygnięciach w przedmiotowej sprawie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem (+48) 13 49 21 219.     

Równocześnie informujemy, że oprócz w/w terenów wskazanych do dzierżawy, istnieje możliwość złożenia wniosku obejmującego dowolnie wybrany fragment pasa brzegowego, pod warunkiem, że aktualnie nie podlega on dzierżawie, przy czym powierzchnia takiego wydzielenia nie może być mniejsza niż 500 m2. Wniosek powinien zawierać takie same dane jak opisane powyżej.

UWAGA: Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy, przesunięcia terminu zawarcia takiej umowy,  a także odrzucenia wniosku
o dzierżawę bez rozpatrzenia, w następujących przypadkach:

  • jeżeli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające zlokalizowanie wnioskowanej do dzierżawy powierzchni w konfiguracji zaproponowanej przez Wnioskodawcę,
  • jeżeli przedmiot umowy dzierżawy, obejmujący wnioskowaną nieruchomość, pomimo rozwiązania dotychczasowej umowy dzierżawy nie został zwrócony Spółce PGE EO S.A.

 

(*) Wnioski złożone po 30 kwietnia 2017r. kwalifikowane będą do rozpatrzenia dopiero na przełomie III i IV kw. 2017 roku.