• PGE Energia Odnawialna wyposaży nowoczesną pracownię OZE w Zgorzelcu

  11.12.2018

  PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, będąca liderem na polskim rynku wytwarzania zielonej energii, objęła patronatem kierunek „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu.

  Więcej
 • Grupa PGE wybuduje trzy farmy wiatrowe

  21.11.2018

  Inwestycję w województwie zachodniopomorskim o łącznej mocy zainstalowanej 97,17 MW zrealizuje spółka PGE Energia Odnawialna, która w Grupie PGE odpowiedzialna jest za rozwój odnawialnych źródeł energii. Projekt pozwoli zwiększyć łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych PGE o 18 proc. do blisko 650 MW i umocni koncern na pozycji największego producenta „zielonej” energii w Polsce. 

  Więcej
 • Sławomir Zawada został nowym Prezesem PGE Energia Odnawialna

  16.11.2018

  16 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza PGE Energia Odnawialna powołała Pana Sławomira Zawadę na funkcję Prezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna.

  Więcej
 • Soliński Klaster Energii z Certyfikatem Pilotażowego Klastra Energii.

  09.11.2018

  Soliński Klaster Energii otrzymał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii za  pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej. Certyfikat został wręczony 6 listopada podczas uroczystości zorganizowanych w Ministerstwie Energii.

  Więcej
 • Dzień otwarty z energetyką słoneczną w Siedlcach

  18.10.2018

  17 października, podczas dnia otwartego w laboratorium fotowoltaicznym, mieszkańcy Siedlec mogli się dowiedzieć o korzyściach płynących z energetyki słonecznej. Specjaliści z PGE Energia Odnawialna pokazywali różne instalacje PV prezentując skale oszczędności płynącą z inwestowania w technologię fotowoltaiczną.

  Więcej
pgeeo_site