• Rok uruchomienia:
    2022
  • Moc zainstalowana:
    1 MW
  • Typ obiektu:
    Elektrownia fotowoltaiczna
  • Niedysz 1

pgeeo_site