• Rok uruchomienia:
    2022
  • Moc zainstalowana:
    0,7 MW
  • Typ obiektu:
    Elektrownia fotowoltaiczna
  • Wrzeszczewice 2

pgeeo_site