• Miasto:
  Kopaniewo
 • Rok uruchomienia:
  2015
 • Moc zainstalowana:
  94,500 MW
 • Typ obiektu:
  Elektrownia wiatrowa
Farma Wiatrowa Lotnisko składa się z 30 turbin Alstom ECO 110, każda o mocy nominalnej 3,150 MW. Produkcja brutto energii elektrycznej FW Lotnisko kształtuje się na poziomie 195 000 MWh rocznie.
 • Elektrownia Wiatrowa Lotnisko

pgeeo_site