• Miasto:
  Januszkowice
 • Rok uruchomienia:
  2003
 • Moc zainstalowana:
  1,4 MW
 • Typ:
  Przepływowa
 • Rzeka/jezioro:
  Odra
 • Typ obiektu:
  Elektrownia wodna
Pierwszy wchodzący w skład GK PGE Energia Odnawialna stopień wodny wybudowany na górnym odcinku Odry, wyposażony w 2 turbiny Kaplana o mocy 2x 0,7 MW. Obiekt składa się z budynku elektrowni w wykonaniu szczelnym, zalewanym przez wody powodziowe, kanał dopływowy z kierownicą zanieczyszczeń, kanał odpływowy i rozdzielnię wyprowadzenia mocy z przyłączem zasilania potrzeb własnych.
 • Elektrownia Wodna Januszkowice

pgeeo_site