• Miasto:
  Nielisz
 • Rok uruchomienia:
  1997
 • Moc zainstalowana:
  0,370 MW
 • Typ:
  Przepływowa
 • Rzeka/jezioro:
  Wieprz
 • Typ obiektu:
  Elektrownia wodna
Elektrownia wodna Nielisz jest częścią stopnia wodnego Nielisz i korzysta z istniejącego piętrzenia na tym stopniu z wód rzeki Wieprz w km 235+200 do celów energetycznych. Elektrownię wodną oddano do eksploatacji w grudniu 1997 roku. Zbiornik powstawał w latach 1994–1998. Składa się z dwóch części: zbiornika głównego na rzece Wieprz i zbiornika wstępnego na rzece Por. Elektrownia przepływowa wyposażona jest w jeden hydrozespół typu Kaplana o osi pionowej MECAMIDI FRANCE.
 • Elektrownia Wodna Nielisz

pgeeo_site