• Miasto:
  Rakowice
 • Rok uruchomienia:
  2005
 • Moc zainstalowana:
  1,920 MW
 • Typ:
  Przepływowa
 • Rzeka/jezioro:
  Bóbr
 • Typ obiektu:
  Elektrownia wodna
Elektrownia wybudowana na skutek przełożenia koryta rzeki Bóbr w obrębie wyeksploatowanej kopalni kruszyw. Celem udostępnienia nowych pokładów kruszyw, koryto rzeki poprowadzone zostało przez istniejące wyrobisko. Dzięki przełożeniu koryta rzeki, uzyskano spadek odpowiadający potrzebom hydroenergetycznym.
 • Elektrownia Wodna Rakowice

pgeeo_site