PGE Energia Odnawialna S.A.

z siedzibą przy ul. Ogrodowej 59a, 00-876 Warszawa, KRS 0000044915

ogłasza aukcję na dzierżawę następujących części nieruchomości gruntowych:

 

Lp.

Położenie

Część działki o nr ewid.

Powierzchnia [m2]

Przeznaczenie

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza oraz stawka za 1 m[zł netto] + podatek VAT w wysokości 23 %

 Postąpienie

Lokalizacja

1.

Olchowiec Cypel

obr. ew. Olchowiec

gm. Czarna

powiat bieszczadzki

264

1506

rekreacja

KS2E/00022375/3

3 915,60 zł

2,60 zł

200,00 zł

Teren położony w środkowej części Cypla poniżej utwardzonej drogi.

2.

Olchowiec Cypel

obr. ew. Olchowiec

gm. Czarna

powiat bieszczadzki

1

1007

rekreacja

KS2E/00022375/3

2 618,20 zł

2,60 zł

140,00 zł

Teren położony w środkowej części Cypla poniżej „karczmyz bali”.

3.

Wyspa Skalista

obr. ew. Teleśnica Sanna

gm. Ustrzyki dolne

powiat bieszczadzki

8

2230

gospodarczy

KS2E/00021424/5

12 042,00 zł

5,40 zł

610,00 zł

Teren położony na tzw. Wyspie Skalistej w końcowej jej części.

4.

Zawóz

obr. ew. Zawóz

gm. Solina

powiat leski

4

1069

gospodarczy

KS1E/00021532/8

7 290,58 zł

6,82 zł

370,00 zł

Teren położony po wschodniej stronie Cypla Zawóz na prawym brzegu zatoki u jej wejścia.

5.

Zawóz

obr. ew. Zawóz

gm. Solina

powiat leski

4

1131

rekreacja, gospodarczy

KS1E/00021532/8

4 637,10 zł

4,10 zł

240,00 zł

Teren położony po wschodniej stronie Cypla Zawóz na prawym brzegu zatoki u jej wejścia.

6.

Werlas Cypel

obr. ew. Solina

gm. Solina

powiat leski

485/4

1114

gospodarczy

KS1E/00021716/2

7 597,48 zł

6,82 zł

380,00 zł

Teren położony w środkowej części Cypla w kierunku zachodnim - poniżej parkingu końcowego na drodze dojazdowej do Cypla.

7.

Polańczyk

obr. ew. Rybne

gm. Solina

powiat leski

273

1022

rekreacja

KS1E/00026218/6

2 657,20 zł

2,60 zł

140,00 zł

Teren położony w zatoce (tzw. Agrafka) w środkowej jej części,  na południowym brzegu zatoki.

8.

Polańczyk Cypel

obr. ew. Solina

gm. Solina

powiat leski

186/2

1009

rekreacja

KS1E/00021716/2

2 623,40 zł

2,60 zł

140,00 zł

Teren położony w początkowej części Cypla poniżej Sanatorium Uzdrowiskowego „Solinka”.

9.

Polańczyk Cypel

obr. ew. Solina

gm. Solina

powiat leski

186/2

1101

gospodarczy

KS1E/00021716/2

7 508,82 zł

6,82 zł

380,00 zł

Teren położony w początkowej części Cypla poniżej amfiteatru.

10.

Polańczyk Cypel

obr. ew. Solina

gm. Solina

powiat leski

186/2

1455

rekreacja

KS1E/00021716/2

3 783,00 zł

2,60 zł

190,00 zł

Teren położony w końcowej części Cypla w pobliżu bazy szkoleniowej Państwowej Straży Pożarnej.

11.

Solina Jawor

obr. ew. Solina

gm. Solina

powiat leski

482/1

1248

gospodarczy

KS1E/00021716/2

8 511,36 zł

6,82 zł

430,00 zł

Teren położony w miejscowości Solina – Jawor w pobliżu działki nr 482/2.

12.

Lubkowo

obr. ew. Lubkowo

gm. Krokowa

powiat pucki

104/16

476

rekreacja

GD2W/00019591/9

 

1 428,00 zł

3,00 zł

 

80,00 zł

 

Teren położony na północno wschodnim brzegu Jeziora Żarnowieckiego.

Termin aukcji:

  1. dla nieruchomości gruntowych oznaczonych  lp. od nr 1 do nr 11 w dniu 30 maja 2019r; godzina 1000,
  2. dla nieruchomości gruntowej oznaczonej lp. nr 12 w dniu 31 maja 2019r.; godzina 1000,

 

Miejsce aukcji:

  1. dla nieruchomości gruntowych oznaczonych lp. od nr 1 do nr 11:PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina – Myczkowce w Solinie, 38-610 Solina.
  2. dla nieruchomości gruntowej oznaczonej lp. nr 12: PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział EW Żarnowiec, 84-250 Czymanowo,

Poniżej umieszczono mapę poglądową uwzględniającą wydzielone działki (lp. 1-11) położone w obrębie Zalewu Solińskiego oraz kolejno szczegółowe lokalizacje (lp. 1-12).

Nieruchomości mogą być udostępnione do obejrzenia po uprzednim uzgodnieniu terminu

  1. nieruchomości gruntowe oznaczone  lp. od nr 1 do nr 11                                [ (+48) 13 49 21 219]
  2. nieruchomość gruntowa oznaczona lp. nr 12                                                    [ (+48) 58 67 67 404]

 

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium przez uczestnika aukcji w wysokości 1.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy: BANK PKO BP S.A.NR 28 1020 1026 0000 1102 0249 6479 z dopiskiem Nieruchomość lp. nr … .

Termin wniesienia wadium: nie później niż w dniu przeprowadzenia aukcji (data wpływu środków na rachunek Spółki przed rozpoczęciem aukcji).

Uczestnik aukcji lub jego pełnomocnik powinien posiadać podczas aukcji dokumenty potwierdzające jego tożsamość oraz umocowanie do działania w imieniu uczestnika aukcji.

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu postępowania, uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą wartość czynszu dzierżawnego nie przystąpi do zawarcia umowy, możliwe jest zaproponowanie zawarcia umowy dzierżawy następnemu uczestnikowi aukcji, który zaoferował najwyższy czynsz dzierżawny spośród pozostałych wnioskodawców.

Jeżeli uczestnik aukcji, który zaoferował najwyższą wartość czynszu dzierżawnego nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie 30 dni licząc od dnia przeprowadzenia aukcji, wadium wniesione przez uczestnika aukcji przepada na rzecz Spółki.

Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który wygra aukcję będzie zaliczone na poczet pierwszego czynszu dzierżawnego Nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestników aukcji, którzy nie wygrają aukcji, zostanie niezwłocznie zwrócone.

Wniesienie wadium oznacza, że uczestnik aukcji zapoznał się z ogłoszeniem oraz akceptuje jego treść.

Spółka może w każdym czasie odwołać aukcję lub zmienić warunki wynikające z wykazu, zamknąć postępowanie bez przeprowadzania aukcji, jak również, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 705 Kodeksu cywilnego, żądać unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania.

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest zapoznanie się przed aukcją z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Spółkę (RODO) oraz akceptacja „Oświadczenie uczestnika aukcji”.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem (+48) 13 49 21 219.