Nazwa nieruchomości Opis nieruchomości Łączna powierzchnia  nieruchomości Numer Księgi Wieczystej Wykaz budynków zlokalizowanych na gruncie Wykaz budowli zlokalizowanych na grunciePowierzchnia użytkowa budynków [m2] (jeśli występują) Przeznaczenie nieruchomości w  MPZP lub StudiumInfrastruktura
Magazyn w Kartoszynie - zabudowana nieruchomość gruntowaPrawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Kartoszynie, gmina Krokowa, oznaczonej jako dz. 199/44 i 102/5,  zabudowanej budynkiem magazynu z częścią biurowo - administracyjną.13839GD2W/00034833/9MagazynPlac, Ogrodzenie1284Zgodnie z MPZP Gminy Krokowa - strefa P - produkcja, usługi i składowanie.energia elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunik.
Nieruchomość rolna w miejscowości ŻarnowiecPrawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 454/1, położonej w Żarnowcu, gmina Krokowa, o powierzchni 1,4031 ha14031GD2W/00046727/0brakbrakbrakZgodnie z MPZP gminy Krokowa:  – tereny rolnicze,  lasy na obszarach szczególnego zagrożenia powodziąbrak
Niezabudowana nieruchomość gruntowa w CzymanowiePrawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/104, położonej w Czymanowie, gmina Gniewino, o powierzchni 7.324 m27324GD1W/00035282/1brakbrakbrakZgodnie z MPZP gminy Gniewino - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w częsci drogi wewnętrzne.w sąsiedztwie przyłącza: wodne, elektryczne, kanalizacyjne.