Nieruchomość gruntowa w Międzybrodziu Żywieckim

 

 

 

Podstawowe informacje o nieruchomości

Niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca przedmiot prawa użytkowania wieczystego oznaczona w ewidencji jako działki gruntu nr 1277/1, 1277/10, 1277/11, 1277/12, 1277/13, 1277/14, 1277/16, 1277/2, 1277/3, 1277/4, 1277/5, 1277/6, 1277/7, 1277/8, 1277/9, 1277/20 o łącznej powierzchni 0,6178 ha, objęta KW nr BB1Z/00077338/6.

 

Lokalizacja

Ul. Beskidzka i Osiedlowa, Międzybrodzie Żywieckie, gmina Czernichów, powiat żywiecki.

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy głównej drodze o nawierzchni asfaltowej, w odległości około 900 metrów od Jeziora Międzybrodzkiego i około 4,2 km od centrum Gminy Czernichów. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz garaże. Na terenie działek lub w bliskim sąsiedztwie znajduje się  sieć gazowa, wodociągowa (sieć gminna), kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Kompleks działek jest ogrodzony, częściowo płotem z siatki w ramach stalowych, częściowo zaś ogrodzeniem z siatki montowanym na słupach stalowych. Nieruchomość posiada dogodny dostęp komunikacyjny.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod usługi turystyki i hotelarstwa, oznaczonym symbolem UTH.

 

Dane kontaktowe

PGE Energia Odnawialna S.A.

Ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 13 492 1230 lub 665 850 381 w dni robocze w godzinach od 07:30 do 15:00.

pgeeo_site