Potencjalni Nabywcy zainteresowani prowadzeniem rozmów na temat Transakcji proszeni są o:

  1. zapoznanie się z „Procedurą sprzedaży trzech małych elektrowni wodnych: Radawa, Górecko Kościelne, Michalów przez PGE Energia Odnawialna S.A.” (dalej: „Procedura”) stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
  2. złożenie ofert wstępnych zgodnie z zapisami Procedury w terminie do 31 października 2019 r.

Ze strony Sprzedającego komórką odpowiedzialną za prowadzenie Transakcji jest Biuro Analiz i Inwestycji Kapitałowych PGE EO (dalej „Prowadzący proces”).

Wszelkie pytania i korespondencję należy kierować do Prowadzącego proces na adres:

Piotr Majchrzak 

Dyrektor Biura

Biuro Analiz i Inwestycji Kapitałowych 

PGE Energia Odnawialna S.A.

ul. Ogrodowa 59a

00-876 Warszawa

Tel.: +48 22 433 1322

piotr.majchrzak@gkpge.pl

 

pgeeo_site