PGE Energia Natury PEW Sp. z o. o. w maju 2014 roku podpisała umowę o budowę i serwis farmy wiatrowej Karwice zlokalizowanej w gminie Malechowo w województwie zachodniopomorskim. Oficjalne otwarcie farmy wiatrowej Karwice odbyło się 22 września 2015 roku.

Farma składa z 16 siłowni wiatrowych GE o mocy nominalnej 2,5 MW każda, co przekłada się na łączną moc 40 MW. Oficjalne otwarcie farmy wiatrowej Karwice odbyło się 22 września 2015 roku. Roczna produkcja energii elektrycznej brutto kształtuje się na poziomie 94 500 MWh.

 

W celu dofinansowania projektu „Budowa Farmy Wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo” w dniu 14 maja 2010 r. została podpisana z Ministrem Gospodarki umowa o dofinansowanie nr POIS.09.04.00-00-064/09-00 w ramach Działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota dotacji wynosi 34 874 472,19 PLN, tj. 19,047% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w wysokości 183 096 929,79 PLN.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

pgeeo_site