Rada nadzorcza

Magdalena Wasiluk - Hassa  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Magdalena Kielasińska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Jacek Grzywacz - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Olszewski - Członek Rady Nadzorczej

Radosław Woszczyk - Członek Rady Nadzorczej

Bartosz Ziółkowski - Członek Rady Nadzorczej