Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dr nauk społecznych

Stypendysta Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Bergen, Norwegia, 2010 - 2011), Programu Leonardo da Vinci (Bruksela, Belgia, 2008),  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007), Programu Socrates – Erasmus (Ateny, Grecja, 2006).

Doświadczenie zawodowe:

2011 - 2016 r. Z-ca Dyrektora, a następnie Dyrektor i Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej

od 2008 r. Doktorant a następnie samodzielny wykładowca na stanowisku Adiunkta w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim

2007 – 2010 r. konsultant w firmie doradzającej spółkom z sektora energetycznego

Jest autorem artykułów naukowych oraz publikacji na temat bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, polityki energetycznej Polski i UE oraz działań marketingowych przedsiębiorstw wobec instytucji publicznych.

Wykładowca przedmiotów takich jak „Polityka energetyczna Polski”, „Polityki energetyczne państw współczesnych”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym w Polsce”.

pgeeo_site