Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek historia. Studia Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu i Helsinki School of Economics w Helsinkach. Studia podyplomowe Zarządzanie nieruchomościami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania L. Koźmińskiego w Warszawie.

Od ponad ośmiu lat związany z rynkiem energii odnawialnej, najpierw z energetyka wiatrową, na następnie hydroenergetyką.

Zasiadał w wielu Radach Nadzorczych, w tym Radzie Poczty Polskiej, ZTS Gamrat S.A., Ruch S.A., Postdata S.A., prowadził również własną działalność gospodarczą jako konsultant.

Doświadczenie zawodowe

W latach 2008-2016 – będąc Prezesem Zarządu spółek  Ravhold Sp. z o.o. i AQUA VIS Sp. z o.o. pracował jako developer projektów wiatrowych, a od 2009 roku jako developer i inwestor w projekty Małych Elektrowni Wodnych,

W latach 1998-2016 – związany z Fundacją Rodziny Józefa Piłsudskiego, początkowo jako doradca, później członek Zarządu, a od 2009 roku jako Prezes Zarządu Fundacji

W latach 2003-2007 – jako Wiceprezes Zarządu Instytucji Filmowej „Max-Film” S.A. zajmował się budową sieci kinowej Spółki. , Był także członkiem Zarządu sieci „Kinoplex” S.A.

W latach 1997-2001 – był Współprzewodniczącym ze strony polskiej Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

W latach 1998-2003 – jako członek Zarządu pracował nad budową sieci rozgłośni katolickich pod wspólną nazwą Radia Plus,.

W latach 1991-1997 – twórca a następnie Dyrektor Generalny i Redaktor Naczelny Radia Plus w Gdańsku.

W latach 1989-1991 – redaktor działu zagranicznego w Tygodniku Katolickim „Młoda Polska”.