Magdalena Wasiluk-Hassa
oddelegowana z Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu