Absolwentka kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne Szkoły Głównej Handlowej, posiada także polsko-francuski dyplom w ramach Programu Studiów Europejskich prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową wraz z Instytutem Nauk Politycznych w Paryżu.

Była Wiceprezesem PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ds. rozwoju i relacji międzynarodowych.

Była Dyrektorem Wykonawczym w Ernst & Young, Global R&D and Innovation Services EMEIA Tax Center, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie finansowania inwestycji w krajach UE w badania, innowacje i rozwój w tym m.in. w branży energetycznej.

Posiada doświadczenie zawodowe zarówno w sektorze prywatnym – w branży finansowej, doradczej, jak i w administracji publicznej oraz w dyplomacji.

Sprawowała funkcje m.in. Prezesa Eques Investments TFI S.A.  w latach 2013-2014, Partnera Ernst & Young w Polsce w latach 2010-2011, Wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu w latach 2007-2010, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2006-2007, Radcy ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli w latach 2004-2006 oraz Radcy ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu w latach 2002-2004.