Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego i Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości.

Od lat 90. XX wieku zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, a także przygotowaniem i nadzorem nad realizacją inwestycji. Był m.in. szefem nieruchomości biurowych i mieszkalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dyrektorem oddziału terenowego Agencji Mienia Wojskowego oraz dyrektorem Departamentu Logistyki i Administracji Banku Gospodarstwa Krajowego.

W ostatnich latach tj. 2010-2015 pełnił funkcję prezesa Portu Lotniczego Radom S.A. gdzie odpowiadał za dostosowanie lotniska wojskowego do potrzeb cywilnych poprzez m.in. opracowanie pełnej dokumentacji obiektu i budowę niezbędnej infrastruktury.

W latach 2015-2017 sprawował funkcję Członka Zarządu BGK Nieruchomości S.A. gdzie zarządzał jako Asset Management, inwestycjami i aktywami Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN TFI BGK o wartości ponad 1 mld zł. WAN.

Równolegle w latach 2016-2017 Członek Zarządu wszystkich SPV FsMnW TFI BGK.

Założyciel, lider i wokalista rockowego zespołu OMEN.