Certyfikat Green Office powstał na bazie międzynarodowych standardów, realizowanych pod nadzorem Foundation for Environmental Education z siedzibą w Kopenhadze. Niezależni audytorzy z Fundacji dla Edukacji Ekologicznej potwierdzili, że PGE Energia Odnawialna jest firmą prowadzącą  politykę przyjazną środowisku naturalnemu. Spółka została doceniona m.in. za działania na rzecz recyklingu śmieci oraz redukcji zużycia wody i energii.