Projekt „Modernizacja wyposażenia technologicznego EW Gubin” korzysta z dofinansowania o wartości 6 mln zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” jest  złagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmianę klimatu.

www.eog.gov.pl

Spółka PGE Energia Odnawialna wyznaczyła szereg celów i korzyści, które zostaną osiągnięte wraz z ukończeniem procesu modernizacyjnego. Zakłada się, że obiekt zwiększy swój potencjał generacyjny, czyli zagwarantuje więcej energii elektrycznej (wzrost o 10%), a jego eksploatacja będzie obarczona mniejszym ryzykiem awarii. Dodatkowo zredukowany zostanie wolumen CO2 emitowany przez elektrownię, a dostosowanie jej do najnowocześniejszych technologicznych standardów umożliwi funkcjonowanie obiektu bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz przedłuży jego właściwości operacyjne o minimum 40 lat. Inwestycja podniesie również bezpieczeństwo niwelując zagrożenie powodziowe oraz pożarowe.

Projekt modernizacyjny elektrowni Gubin koresponduje ze strategią oraz kierunkami rozwoju polskiego sektora energetycznego oraz wpisuje się w główne założenia: Strategii ZIT oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, Programu Rewitalizacji, planu gospodarowania wodami w dorzeczach. Nadwyżka energii wyprodukowana przez zmodernizowany obiekt zostanie w pełni skonsumowana, a sposób jej generacji będzie znacznie korzystniejszy w kontekście wpływu na środowisko.

pgeeo_site