Rada nadzorcza

Magdalena Wasiluk - Hassa  - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Agnieszka Sadowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Magdalena Kielasińska - Członek Rady Nadzorczej

Jacek Grzywacz - Członek Rady Nadzorczej

Maciej Kapalski - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Olszewski - Członek Rady Nadzorczej