Rada Nadzorcza

Adam Lewandowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sylwia Całus - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Paweł Frącz - Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Gad - Członek Rady Nadzorczej

Maciej Kapalski - Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Olszewski - Członek Rady Nadzorczej