Mariusz Iskierski posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w przemyśle paliwowo-energetycznym zdobyte w zarządzaniu finansami i realizacją projektów wielkobudżetowych na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

W latach 1993-2010 związany był z RN Jedlicze S.A. Grupy ORLEN. Specjalizował się w zakresie kierowania i nadzorowania procesów rafineryjnych przerobu ropy naftowej.

Od 2010 roku pełnił funkcję COO w CLIMBEX S.A., w obszarze zarządzania projektami serwisu branży Oil & Gas, w tym R&D na rzecz korporacji międzynarodowych.
Posiada doświadczenie w pracy na rynkach Danii, Francji, Izraela, Niemiec oraz Arabii Saudyjskiej.

W lipcu 2019 został Członkiem Zarządu 4Mobility S.A., spółki działającej w GK PGE S.A., odpowiadając m.in. za rozwój wdrażania usług carsharingu i elektromobilności, a od stycznia 2020 pełni również funkcję CEO w spółce celowej PGE Klaster Sp. z o.o., odpowiedzialnej za budowę farm wiatrowych na lądzie.

Jest absolwentem Wydziału Wiertnictwa Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Projektami w Organizacjach, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, które ukończył zdając międzynarodowy egzamin certyfikujący PRINCE2.