• jeśli korzystasz ze strony internetowej PGE Energia Odnawialna S.A. (np. szukając informacji), upewnij się, że korzystasz z właściwego adresu: https://pgeeo.pl
  • sprawdź, czy na ekranie (w okolicach paska adresu) widnieje symbol zamkniętej kłódki, jej obecność potwierdza, że strona jest  zabezpieczonego certyfikatem bezpieczeństwa, a połączenie jest szyfrowane (adres zaczyna się wówczas od https a nie od http);
  • aktualne dane kontaktowe i adresowe dostępne są w zakładce Kontakt;
  • uważnie czytaj komunikaty dotyczące bezpieczeństwa.
pgeeo_site