Administratorem danych osobowych jest PGE Energia Odnawialna S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PGE Energia Odnawialna S.A. email: iod.eosa@gkpge.pl, numer telefonu 885 773 360, pisemnie na adres siedziby spółki ul. Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa