15 lat Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A.

24.12.2008

10 grudnia 2008 roku w hotelu Marriott w Warszawie odbyła się uroczystość Jubileuszu 15-lecia Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A. Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się m.in. Eugeniusz Grzeszczak – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jan Bury – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, poseł Paweł Poncyliusz i Miros?aw Karapyta – Wojewoda Podkarpacki.

PGE Polską Grupę Energetyczną S.A., właściciela 100% akcji Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A. reprezentowali Henryk Majchrzak i Adam Cichocki, wiceprezesi Zarządu. Obecni byli Prezesi Urzędu Regulacji Energetyki, Agencji Rynku Energii, Towarowej Giełdy Energii, Energoprojektu-Warszawa, Prezesi Spółek Grupy Kapitałowej ESP: EW Żarnowiec S.A., ZEW Solina-Myczkowce S.A., ZEW Dychów S.A., ZEW Porąbka-Żar S.A., ZE Bydgoszcz S.A. oraz wielu współpracujących i zaprzyjaźnionych ze Spółką gości.

Ponieważ był to wieczór jubileuszowy, wszyscy zabierający głos, niezależnie od składanych gratulacji, podkreślali dorobek i znaczenie istnienia Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A. dla systemu elektroenergetycznego kraju. Mówili też o potrzebie aktywizowania Odnawialnych Źródeł Energii. W tym też kontekście padało wiele ciepłych słów pod adresem Zarządu i wszystkich pracowników.

W trakcie uroczystości wyróżniający się pracownicy ESP S.A. zostali odznaczeni złotym i srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, przyznanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, które wręczył Eugeniusz Grzeszczak – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa RM.

Odznakę honorową „Za Zasługi dla Energetyki” – przyznaną przez Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka – wręczył Jan Bury Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu.

Wyróżniający się pracownicy otrzymali odznakę „Za zasługi dla ESP S.A.”, przyznaną i wręczaną przez Prezesa Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A. Krzysztofa Konaszewskiego.

Jedną z niespodzianek przygotowanych na ten wieczór był film prezentujący dorobek 15 lat działalności Spółki zakończony informacją o zmianie nazwy na PGE Energia Odnawialna S.A. Uroczystości Jubileuszowe zakończył koncert Krystyny Prońko.

W drugiej, nieoficjalnej części wieczoru, toczyły się długie rozmowy o historii i dorobku Spółki.