25 lat Elektrowni Wodnej Porąbka - Żar

16.10.2007

W dniu 24 września, na terenie wchodzącej w skład ESP S.A., elektrowni szczytowo - pompowej Porąbka - Żar odbył się jubileusz 25 - lecia EW Porąbka - Żar. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz państwowych, Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, władz lokalnych, spółek sektora hydroenergetycznego i elektroenergetycznego.

Gospodarzami spotkania byli: Prezes Zarządu Elektrowni Szczytowo - Pompowych S.A., p. Jan Tokarz oraz Prezes Zarządu ZEW Porąbka - Żar S.A., p. Wiesław Biliński.

Elektrownia Porąbka - Żar została oddana do eksploatacji w 1979 roku, będąc wówczas inżynierską wizytówką hydroenergetyki. Powstawała ona w czasie dynamicznego rozwoju i rozbudowy polskiej energetyki. Jest to druga co do wielkości w kraju elektrownia szczytowo - pompowa, o mocy 500 MW zlokalizowana w Międzybrodziu Żywieckim, w okolicach Beskidu Żywieckiego. Cechują ją nowoczesne rozwiązania techniczne, zdolność do szybkiego reagowania na zmiany obciążeń w systemie elektroenergetycznym oraz wysoka dyspozycyjność sięgająca 94%.

Elektrownia ta jest unikalna ze względu na swoją konstrukcję. Jest to elektrownia podziemna, w skali naszego kraju jedyna tak wykonana, a w skali europejskiej ciekawy obiekt myśli inżynierskiej.

Z historii elektrowni

Elektrownia Porąbka - Żar wybudowana została w latach 1971 - 1979. O lokalizacji zdecydowały wyjątkowo korzystne warunki topograficzne: duży spad przy małej odległości między zbiornikami oraz możliwość wykorzystania zagospodarowanej kaskady rzeki Soły.

Budowa elektrowni Porąbka - Żar była dużym przedsięwzięciem inżynieryjnym i projektowym. Miała swój istotny wpływ w kształtowanie i ochronę środowiska naturalnego. Wraz z elektrownią wybudowano most na rzece Sole, ponad 8 kilometrowy odcinek drogi na górę Żar, oczyszczalnię ścieków oraz założono sieć wodociągową. Powstała również kolejka wyciągowa na górę Żar, która w trakcie budowy służyła do transportu szybowców, a obecnie pracuje dla potrzeb turystyki.

Zakończenie rozruchu i przekazanie elektrowni do eksploatacji nastąpiło 31 grudnia 1979 roku. Po prawie 10 latach budowy elektrownia Porąbka - Żar zaistniała w Polskim systemie elektroenergetycznym jako ważne źródło mocy szczytowej i interwencyjnej.

EW Porąbka - Żar pracuje już 25 lat

Elektrownia Porąbka - Żar była i pozostaje jedną z największych budowli hydroenergetycznych w Polsce. 25 lat pracy elektrowni wydaje bardzo dobre świadectwo zarówno projektantom jak i eksploatatorom tego obiektu. Przyczynił się do tego proces modernizacji, w wyniku którego osiągnięto nową jakość urządzeń elektroenergetycznych.

Wśród istotnych modernizacji wymienić należy modernizację automatyki i sterowania, w tym modernizację w zakresie wyposażenia nastawni blokowej. Unowocześniona nastawnia zapewnia zdecydowanie pewniejsze warunki sterowania głównymi i pomocniczymi urządzeniami elektrowni, jak i lepsze warunki pracy personelu eksploatacyjnego elektrowni. Zmodernizowano ponadto układy wyprowadzania mocy, uzwojenia i izolacje hydrogeneratorów oraz szereg urządzeń pomocniczych. Dokonano wymiany wyłączników generatorowych i instalacji technicznych. Wprowadzono systemy automatycznego pomiaru przemieszczania górotworu i zbiornika górnego. Nakłady na prace modernizacyjne zrealizowane ze środków Elektrowni Szczytowo - Pompowych S.A., w latach 1993 - 2003 wyniosły 45 mln złotych. W wyniku tych działań Elektrownia Porąbka - Żar jest na tym samym poziomie technicznym i eksploatacyjnym co nowoczesne elektrownie europejskie.

Elektrownia Porąbka - Żar jest przygotowana na przynajmniej 30 lat eksploatacji bez potrzeby istotnych nakładów inwestycyjnych na jej unowocześnienie. Elektrownia ta stanowić będzie silny punkt w regulacji systemu elektroenergetycznego południowego obszaru Polski.

Obchodząca w tym roku swoje 25 - lecie elektrownia Porąbka - Żar jest obiektem unikalnym nie tylko ze względu na konstrukcję, ale także dzięki swoim walorom przyrodniczym i krajobrazowym. Usytuowanie elektrowni na malowniczych terenach Beskidu Małego jest na pewno znakomitą atrakcją turystyczną nie tylko w skali naszego kraju, ale i dla wielu turystów z zagranicy.

Jako obiekt przemysłowy spełnia też znaczącą rolę na terenie województwa śląskiego, zapewniając miejsca pracy wielu mieszkańcom tego regionu.