40 lat Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec

11.12.2023

Elektrownia Szczytowo-Pompowa Żarnowiec, należąca do spółki PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE, obchodzi 40 – lecie pracy. Jest to największa elektrownia szczytowo–pompowa w Polsce.

 

 

- Największa w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa W Żarnowcu od czterdziestu lat stanowi pewne źródło energii, przyczyniając się do  stabilnej pracy Krajowego Systemu Energetycznego. Obecnie, w dobie transformacji energetycznej i rosnącej  ilości odnawialnych mocy w systemie, elektrownie, jak ta w Żarnowcu, zyskują na znaczeniu z uwagi na to, że pełnią także funkcję wielkoskalowego magazynu zielonej energii. - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Z uwagi na strategiczne położenie oraz ze względu na rozwój morskich farm wiatrowych na północy Polski przy elektrowni planowana jest budowa największego w Europie bateryjnego magazynu energii elektrycznej o mocy co najmniej 200 MW oraz pojemności przekraczającej 820 MWh – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Elektrownia Szczytowo - Pompowa Żarnowiec o mocy 716 MW położona jest w województwie pomorskim w miejscowości Czymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim. Została uruchomiona w 1983 roku. Wybór lokalizacji na północy Polski był spowodowany potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Energetycznego (KSE), ponieważ stabilność dostaw energii elektrycznej w tamtym czasie była zagrożona. Elektrownia miała również zapewnić wyższy standard i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Ponadto, intensywnie rozwijające się Trójmiasto wymagało coraz większych dostaw energii.  

Obecnie Elektrownia Żarnowiec to obiekt  nowoczesny i  zmodernizowany. Generalny program modernizacji ESP Żarnowiec  został opracowany w  latach 2000-2006. Prace trwały do 2012 r. Przeprowadzona modernizacja przyniosła znaczące usprawnienie pracy, zarówno w wymiarze operacyjnym, jak i ekonomicznym. 

Obecnie, przy elektrowni planowana jest budowa największego w Europie bateryjnego magazynu energii elektrycznej o mocy co najmniej 200 MW oraz pojemności przekraczającej 820 MWh. Docelowo zapewni on spójny i zrównoważony dostęp do energii w okresach zwiększonego zapotrzebowania na nią, jak również zwiększy możliwości stabilizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz ułatwi rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych. Jest to szczególnie ważne, za względu na rozwój morskich farm wiatrowych na północy Polski. Lokalizacja magazynu przy ESP Żarnowiec jest oddalona o ok. 10 km od Morza Bałtyckiego, gdzie  PGE w ciągu najbliższych kilku lat wybuduje morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 3,5 GW.  

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych przepływowych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 31 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi ok. 2520 MW. 

Informacje dodatkowe:

Elektrownia szczytowo–pompowa Żarnowiec wykorzystuje energię kinetyczną i potencjalną wody płynącej lub zatrzymanej w zbiornikach do generowania energii elektrycznej. W momentach gdy zaczyna brakować energii, np. w godzinach szczytu, następuje zrzut wody z górnego zbiornika do dolnego, co napędza turbiny, które przekształcają ruch w energię kinetyczną. Z kolei w momentach nadwyżki energii następuje przepompowanie wody z dolnego zbiornika do górnego, gdzie jest przechowywana jako energia potencjalna. 

Zbiornik górny elektrowni jest budowlą sztuczną, stworzoną do magazynowania energii elektrycznej. Jego powierzchnia całkowita wynosi 135 ha. Zbiornik może pomieścić aż 13 800 000 m3 wody, co czyni go znaczącym zasobem wody gotowej do wykorzystania w procesie generacji energii. W zbiorniku górnym można zgromadzić wodę umożliwiającą produkcję około 3 600 000 kWh. Ta ogromna zdolność magazynowania i oddawania energii pozwala na zasilenie systemu elektroenergetycznego przez ok. 5,5 godz. – w sposób ciągły o mocy 700 MW.

Obejrzyj film:

https://youtu.be/3MI28oXMLh8