60 - lecie Elektrowni Wodnej Myczkowce w Zwierzyniu

14.09.2021

W Elektrowni Wodnej Myczkowce w Zwierzyniu, wchodzącej w skład Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce, należącej do Grupy PGE, świętowano 60 – lecie istnienia zakładu. Choć jest to obiekt mniej znany niż sąsiednia Elektrownia Szczytowo-Pompowa Solina, odgrywa również bardzo ważną rolę w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Grupa PGE zapewnia stabilną pracę systemu elektroenergetycznego. Dzięki takim obiektom jak ten w Solinie, którą wspiera Elektrownia Wodna Myczkowce, możliwe jest szybkie reagowanie na zmiany w poziomach rezerwy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Gdy pojawią się sytuacje kryzysowe związane z awariami bloków energetycznych lub ponadprzeciętnymi opadami deszczu grożącymi zalaniem, to właśnie interwencja elektrowni szczytowo-pompowej zapewnia bezpieczeństwo w regionie. Chodzi zarówno o bezpieczeństwo energetyczne jak i przeciwpowodziowe na Podkarpaciu, które gwarantuje zapora w Myczkowcach – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Rola takich obiektów jest również nie do przecenienia w obszarze magazynowania energii, szczególnie w sytuacji dynamicznie rozwijającego się rynku OZE. Dlatego nadal będziemy wspierać funkcjonowanie elektrowni szczytowo-pompowych, choć zamierzamy również realizować do 2030 r. program budowy bateryjnych magazynów energii o mocy 800 MW – dodał Wojciech Dąbrowski.

Uroczystość 60 – lecie Elektrowni Wodnej Myczkowce było okazją, by podziękować i wyróżnić pracowników odznaką „Zasłużony dla PGE Energia Odnawialna”. Wielu z nich pracuje w Zwierzyniu 20, 25 czy nawet 30 lat.

- Grupa PGE ma szczęście do ludzi. Nasi hydrotechnicy, elektroenergetycy, czy dyżurni inżynierowie ruchu są najlepszymi na rynku fachowcami. To ich wiedzy, doświadczeniu, zaangażowaniu i profesjonalizmowi zawdzięczamy, że takie elektrownie, jak ta w Zwierzyniu pracuje i produkuje energię na najwyższym poziomie. Za to chciałbym Państwu bardzo gorąco podziękować. Symbolicznym wyrazem wdzięczności i uznania niech będą dzisiejsze odznaczenia. Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Historia budowy Elektrowni Wodnej Myczkowce sięga przełomu XIX i XX w. Już wtedy naukowcy ze Szkoły Politechnicznej we Lwowie, a potem posłowie na Sejmie Galicyjskim dyskutowali nad wykorzystaniem dla celów energetycznych rzeki San.

Konkretne rozwiązania pojawiły się jednak dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1921 roku prof. Karol Pomianowski przedstawił projekt, zgodnie z którym w Myczkowcach miała powstać zapora o wysokości 15 m oraz elektrownia wodna o mocy 3,5 MW. Inwestycję rozpoczęto, lecz problemy finansowe związane z ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym uniemożliwiły zakończenie budowy.

Do pomysłu wrócono w 1934 r., a cztery lata później przystąpiono do prac przy budowie zapory. Wybuch wojny na ponad dekadę przerwał jednak wszelkie plany. Dopiero w 1951 r., kiedy na mocy umowy o zmianie przebiegu granic, do Polski włączono tereny na prawym brzegu Sanu, możliwy był powrót do przedwojennych projektów. Ważnym argumentem za szybką budową zapory była m.in. konieczność ochrony mieszkańców przed powodziami powodowanymi przez regularnie wylewającą rzeką San.

Budowę rozpoczęto w 1956 r. i po czterech latach oddano do eksploatacji zaporę o wysokości 17,5 m i długości 460 m, która – spiętrzając wody Sanu – utworzyła tzw. Jezioro Myczkowieckie. Obecnie pełni ono funkcję zbiornika wyrównawczego dla elektrowni wodnej w Solinie.

W zeszłym roku Elektrownia Wodna Myczkowce wyprodukowała ponad 34 GWh energii elektrycznej, co pozwoliło zaspokoić potrzeby energetyczne przeszło 15 tysięcy gospodarstw domowych.