W dniu 29 września 2011 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 90 MW wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną realizowanego w rejonie miejscowości Kopaniewo – Maszewko w województwie pomorskim przez Elektrownie Wiatrową Gniewino Sp. z o.o. z grupy kapitałowej PGE Energia Odnawialna. Treść decyzji środowiskowej pozwala na realizację inwestycji zgodnie z oryginalnymi zamierzeniami Inwestora.

pgeeo_site