Partnerem merytorycznym, podobnie jak przy Turnieju maszyn wiatrowych, pozostawała PGE Energia Odnawialna SA. Na Turniej zgłosiły się 24 Drużyny z 7 miast, 4 województw przywożąc 34 maszyny. Łącznie 53 zawodników. Maszyny startowały w dwóch konkurencjach: konkurencja mocy – polegała na wciągnięciu ciężarka o masie 2,5 kg na wysokość 4 m i tu decydował czas potrzebny na podniesienie ciężarka. 

Wygrywała maszyna, która potrzebowała najkrótszego czasu na wykonanie tego zadania. Konkurencja wydajności – polegała na wykonaniu tego samego zadania, lecz liczyła się ilość zużytej wody. Wygrała maszyna o najkrótszym czasie. Testowanie maszyn odbywało się na stanowisku pomiarowym zbudowanym przez Firmę Unilogo z Piaseczna. Zużycie wody dokonywane jest z dokładnością do 10 ml, a pomiar czasu z dokładnością do milisekundy. 

Przy tak dokładnym pomiarze i powtarzalności osiągów maszyn nikt z Zawodników nie miał pretensji co do wartości podawanych wyników. Po zakończeniu badań przywiezionych maszyn młodzież udała się na posiłek. Po tym czasie nastąpiło rozdanie nagród, dyplomów i robiono zdjęcia pamiątkowe. Na zakończenie Zawodnicy zostali zaproszeni na następną edycję Turnieju Wodnego i Wiatrowego.

pgeeo_site