Corocznie z okazji Światowego Dnia Ziemi w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie organizowany jest Międzyklasowy Interdyscyplinarny Turniej Ekologiczny „Ziemia – nasz wspólny dom”. Głównym celem turnieju jest kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów oraz właściwych postaw  wobec środowiska naturalnego.

Tegoroczna, piętnasta już, edycja turnieju odbyła się 27 kwietnia pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła” i ukierunkowana była na poszerzenie wiadomości uczniów na temat odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania.

 

pgeeo_site