Kolarze wystartowali z placu Koncertowego w Czymanowie i mieli do pokonania 23-kilometrową pętlę prowadzącą w dużej części wzdłuż Jeziora Żarnowieckiego. W zależności od konkurencji należało ją pokonać od dwóch do czterech razy.  Największym wyzwaniem  dla uczestników imprezy był podjazd w Czymanowie i panujące na trasie zmienne warunki atmosferyczne. 

Czymanowo to wyjątkowe miejsce na mapie obiektów należących do PGE Energia Odnawialna Budowę elektrowni rozpoczęto 1 czerwca 1973 r., a jej uruchomienie nastąpiło 10 lat później. W początkowym okresie elektrownia miała spełniać rolę akumulatora energii dla mającej powstać w pobliskim Kartoszynie Elektrowni Jądrowej Żarnowiec.

Obecnie elektrownia wykorzystuje do swojej pracy spiętrzone wody Jeziora Żarnowieckiego (zbiornik dolny) oraz sztuczny zbiornik górny Czymanowo o powierzchni 122 ha i pojemności 13 mln metrów sześciennych wybudowany w miejscu dawnej wsi Kolkowo. Moc zainstalowanych turbin wynosi 716 MW. Elektrownia Żarnowiec  świadczy Regulacyjne Usługi Systemowe na mocy umowy z PSE Operator. Elektrownia szczytowo-pompowa pozostaje w gotowości do odbioru nadwyżki mocy z sieci elektroenergetycznej i jeżeli zachodzi taka potrzeba, uzupełnia niedobory mocy w ramach Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

pgeeo_site