Prace polegające na regeneracji głównych elementów i podzespołów wkraczają w ostatnią fazę. W chwili obecnej trwają prace montażowe poszczególnych elementów. Przewidywany termin zakończenia prac – czerwiec 2008.

Według ekspertyz po modernizacji gwarantowana praca turbiny wyniesie 30 lat.

pgeeo_site