Farma wiatrowa Karwice zlokalizowana jest w gminie Malechowo w województwie zachodniopomorskim . Składa z 16 siłowni General Electric o mocy nominalnej 2,5 MW każda. Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej kształtować się będzie na poziomie co najmniej na poziomie 121 tys. MWh brutto, co pozwoli uniknąć emisji 100 tys. ton CO2 rocznie.

Oficjalne otwarcie farmy wiatrowej Karwice odbyło się 22 września 2015 roku. W celu dofinansowania projektu „Budowa Farmy Wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo” 14 maja 2010 r. podpisana została z Ministrem Gospodarki umowa o dofinansowanie nr POIS.09.04.00-00-064/09-00 w ramach Działania 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

pgeeo_site