Oferty prosimy składać w sekretariacie:

PGE Energia Odnawialna S.A.

00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 59a

 

Osoba do kontaktów:

Krzysztof Dobrowolski

tel.: (48 22) 4331 209, 0 695 503 388

e-mail: Krzysztof.dobrowolski@elsp.com.pl

pgeeo_site