Żuromin Sp. z o.o. jest w trakcie budowy farmy wiatrowej o mocy 60 MW, składającej się z 30 turbin wiatrowych typu G90 firmy Gamesa o mocy 2 MW każda, zlokalizowanej na terenie gmin Kuczbork-Osada, Żuromin, Lubowidz, w powiecie żuromińskim, województwo mazowieckie. Zgodnie z zapisami umowy PGE Energia Odnawialna S.A. stanie się 100% udziałowcem w Spółce po formalnym oddaniu inwestycji do eksploatacji, które planowane jest na drugi kwartał 2012 roku.

Zakup farmy wiatrowej wpisuje się w strategię inwestycyjną PGE Energia Odnawialna S.A., przyczyniając się do budowy wartości oraz pozytywnego wizerunku GK PGE w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ponadto, umożliwi realizację Polityki energetycznej Polski w zakresie OZE oraz zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

pgeeo_site