Przez trzy dni trwania targów stoisko PGE Energii Odnawialnej S.A. odwiedziło kilkaset osób zainteresowanych działalnością Spółki w obszarach usług systemowych, produkcji „zielonej energii” oraz inwestycjami w energetykę odnawialną, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej, bioenergii i biogazu.

Stoisko dostrzeżone zostało również przez organizatorów Targów, którzy uznali je za najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej, przyznając Spółce medal „ACANTHUS AUREUS”.

pgeeo_site