Umowa  określa zasady partnerstwa i współpracy w zakresie utworzenia studiów II stopnia prowadzonych w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego  na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne – specjalność: bezpieczeństwo energetyczne jak również udział w realizacji programu studiów oraz wymianę doświadczeń w zakresie rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej.

 

pgeeo_site