Podczas gali wyróżniono najbardziej zasłużonych Beneficjentów funduszu w czterech kategoriach :

  • Efektywny samorząd,
  • Lider proekologicznych zmian w środowisku,
  • Przyjazna energia,
  • Stabilny partner w kreowaniu edukacji ekologicznej.

W kategorii Przyjazna Energia - Lider Energii Odnawialnej nagrodę otrzymała PGE Energia Odnawialna S.A. którą w imieniu Zarządu odebrał Dyrektor Jakub Mieńkowski.

Obchody rocznicowe uświetniła swą obecnością Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Aneta Wilmańska. Uroczystość otworzył Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi – Tomasz Łysek, gratulując i dziękując pracownikom oraz zaproszonym gościom za przybycie podkreślił znaczenie i dokonania Funduszu dla rozwoju regionu oraz zwrócił uwagę, iż w przyszłej perspektywie 2014-2020 kwota którą będzie dysponował Fundusz będzie wynosić 20 miliardów euro.

pgeeo_site