PGE Energia Odnawialna była partnerem XVI Podlaskiego Święta Chleba. Uczestnictwo w tym wydarzeniu wpisuje się w strategię spółki wspierania działalności lokalnej społeczności oraz promocji zdrowego i  ekologicznego trybu życia.

Impreza w Ciechanowcu ma długą tradycję. W 1991 r. na terenie tamtejszego Muzeum Rolnictwa zostały zorganizowane tradycyjne dożynki w skansenie. Z upływem lat impreza rozrosła się, by w 2001 r. z inicjatywy cechu piekarzy z Podlasia i Mazowsza przeobrazić się w Podlaskie Święto Chleba. Odtąd wydarzenie w Ciechanowcu stało się największą imprezą folklorystyczna w województwie podlaskim, przyciągającą każdego roku ponad 25 tysięcy widzów z różnych regionów Polski oraz wielu gości zagranicznych.

Główną atrakcją tegorocznego Święta Chleba były pokazy żniwne. Skoszone zboże, jeszcze na polu wymłócone zostało młocarnią z 1984 r, napędzaną 94-letnią lokomobilą z 1922 r. Pokazowi towarzyszył ciągnik URSUS C-4011 z 1968 r.

W plenerowym piecu przez cały dzień odbywał się pokaz wypieku chleba, a w jednej z zagród na terenie skansenu trwał konkurs na wykonanie równianki, czyli bukietu z czterech podstawowych zbóż (żyta, pszenicy, jęczmienia i owsa), lnu i warzyw.

Podczas imprezy  zaprezentowało się 20 piekarni i firm oferujących swoje wyroby piekarnicze oraz ponad 220 twórców ludowych i handlarzy rękodziełem.

Wydarzeniu towarzyszyły występy muzyczne. Gwiazdą wieczoru był zespół Lady Pank.

pgeeo_site