Pierwszy magazyn ma powstać  przy należącej do spółki farmie fotowoltaicznej na Górze Żar o mocy 0,6 MW. Obecnie zakończyły się pomiary przeprowadzone na sieci dystrybucyjnej, pozwalające na wstępne oszacowanie parametrów inwestycji. PGE Energia Odnawialna planuje budowę magazynu o mocy do 0,5 MW, który wyrównywałby niestabilności pracy farmy oraz zaspakajał jej własne zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Inwestycja ma zostać zrealizowana w technologii litowo-jonowej i zakończyć się do końca przyszłego roku. Potem nastąpi 1-2 letni okres testów urządzenia. Koszt budowy to ok. 4-6 mln zł.

Drugi magazyn energii powstanie przy  należącej do PGE Energia Odnawialna farmie wiatrowej. W tej chwili spółka bierze pod uwagę kilka lokalizacji i wkrótce zamierza przeprowadzić badania na sieci i GPZ. To pozwoli ustalić parametry inwestycji. Wstępnie PGE Energia Odnawialna zakłada, że magazyn o mocy ok. 1,5 MW będzie współpracował z siecią oraz zostanie wykorzystany zaspokojenia potrzeb własnych farmy. Inwestycja o wartości ok. 12-15 mln zł zostanie zakończona na przełomie 2017/2018 r.

pgeeo_site