Tegoroczne Forum Ekonomiczne odbywające się w dniach 10-13 września w Krynicy, przebiega pod hasłem: „Europejskie dylematy. Europa Środkowa – partner czy statysta?”. Misją Forum jest budowanie przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej pomiędzy państwami Unii Europejskiej i ich sąsiadami. Forum, to również spotkanie i dialog elit ekonomicznych i politycznych Europy Środkowej i Wschodniej.

W inauguracji Forum udział wzięli między innymi: premier Donald Tusk, wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz minister skarbu Aleksander Grad.

Nie zabrakło również przedstawicieli sektora elektroenergetycznego. Do Krynicy przybyli przedstawiciele PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Wiceprezes PGE S.A. Paweł Urbański oraz Krzysztof Konaszewski – Prezes Zarządu Elektrowni Szczytowo–Pompowych S.A. Brali oni udział w panelu tematycznym „Mix energetyczny i energia nuklearna dla Europy”. W panelu, w którym uczestniczył również wicepremier Waldemar Pawlak, zwrócono uwagę na fakt, że gospodarka polska potrzebuje zarówno stałego, systematycznego rozwoju OZE, ale również przeprowadzenia analiz dotyczących zastosowania energii jądrowej, zwłaszcza w kontekście redukcji CO2.

pgeeo_site