Uroczystość podpisania listu intencyjnego odbyła się w Rektoracie Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim w dniu 25 maja 2010 roku. W wydarzeniu wzięli udział: Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, parlamentarzyści, przedstawiciele władz uczelni wyższych oraz władz Akademickiego Związku Sportowego. Ze strony spółki PGE Energia Odnawialna S.A. list podpisali Prezes Zarządu Krzysztof Konaszewski oraz Wiceprezes Zarządu Marzanna Perlińska a Akademicki Związek Sportowy reprezentowali Prezes Zarządu, Senator RP, prof. Marek Rocki oraz Skarbnik Jacek Kasprzyk.

pgeeo_site