Przyznane dofinansowanie na kwotę prawie 16 mln zł ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ma formę refundacji poniesionych kosztów. Drugim preferencyjnym źródłem finansowania projektu jest dotacja w kwocie 2,1 mln zł z programu System Zielonych Inwestycji (GIS).

Resko – etap I to farma wiatrowa o mocy 14 MW składająca się z 7 turbin wiatrowych typu G90 firmy Gamesa, o mocy 2 MW każda. Zlokalizowana jest na terenie gminy Resko, w powiecie łobeskim, województwie zachodniopomorskim.

Farma wiatrowa została formalnie przekazana do eksploatacji w dniu 27 września 2013 r.

Budowa farmy wiatrowej wpisuje się w strategię inwestycyjną PGE Energia Odnawialna SA, przyczyniając się do budowy wartości oraz pozytywnego wizerunku GK PGE w zakresie odnawialnych źródeł energii.

pgeeo_site