Rada Nadzorcza PGE Energia Odnawialna powołała na kolejną kadencję sześcioosobowy Zarząd PGE EO.  Prezesem spółki został Tomasz Siwak.

Rada nadzorcza zdecydowała też o powołaniu na wiceprezesów VIII kadencji zarządu:

  • Lucyny Kwiatos,
  • Marty Gajęckiej,
  • Jacka Saka,
  • Jacka Rusieckiego 
  • Arkadiusza Sekścińskiego

 Kadencja nowego zarządu potrwa trzy lata.

pgeeo_site