Sławomir Zawada jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku elektrotechnika o specjalności dyplomowej – elektrownie i gospodarka energetyczna. Już będąc studentem wrocławskiej uczelni, zdobył stypendium fundowane przez Elektrownię Turów, w której w 2002 roku rozpoczął swoją karierę zawodową, przez pięć lat pracując w wydziale ruchu bloków.

Był Prezesem Zarządu Centrum Sportowo Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Zgorzelcu, a także Zastępcą Głównego Mechanika w Kopex-Famago Sp. z o.o. odpowiadając m.in. za utrzymanie ruchu zakładu oraz inwestycje. Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu PGE GiEK SA zajmował stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno–Komunalnych w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Bogatyni. Od grudnia 2015 roku przez blisko 3 lata pełnił funkcję prezesa zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z siedzibą w Bełchatowie.

Sławomir Zawada zasiada we władzach wielu organizacji i stowarzyszeń związanych z branżą energetyczną. Jest m.in. Wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie Wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz członkiem Rady Menedżerów Biznesu i Administracji Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada stopień Generalnego Dyrektora Górniczego II Stopnia. Za wybitny wkład w rozwój polskiej energetyki został wyróżniony Laurem Białego Tygrysa.

pgeeo_site