Przedstawiciele PGE Energia Odnawialna zapoznali uczestników szkolenia z budową oraz sposobem działania turbiny wiatrowej. Omówione zostały zagrożenia występujące podczas prac serwisowych oraz eksploatacyjnych. W szczególności poruszone zostały tematy związane z bezpośrednim zagrożeniem życia oraz sposoby ewakuacji w takich sytuacjach.

Przeprowadzenie ćwiczeń  praktycznych, polegających na ewakuacji z gondoli osoby poszkodowanej, było istotnym elementem szkolenia. Pozwoliło ratownikom na zetknięcie się z rzeczywistymi problemami ewakuacji występującymi w takich  obiektach.

Organizacja tego typu szkoleń  pozwala służbom ratowniczym na zdobywanie praktyki i doświadczeń w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych w tak specyficznych miejscach jakimi są elektrownie wiatrowe. Tego typu ćwiczenia przyczyniają się do podnoszenia świadomości służb ratowniczych w zakresie potencjalnych zagrożeń wynikających z pracy na turbinie wiatrowej, a tym samym przekłada się to na bezpieczeństwo pracowników.

Należąca do PGE EO Farma Wiatrowa Żuromin znajduje się w województwie mazowieckim na terenie gmin Kuczbork-Osada, Żuromin, Lubowidz. Składa się z 29 turbin typu GAMESA Eolica G90, o mocy 2,040 MW każda oraz 1 turbiny o mocy 2,070 MW (łączna moc zainstalowana 61,230 MW). Piasty wirników turbin o średnicy 90 m zostały umieszczone na stalowych masztach znajdują się na wysokości 100 m. Turbiny połączone są siecią wewnętrzną średniego napięcia ze stacją energetyczną Żuromin, z której energia oddawana jest do Krajowego Systemu Energetycznego za pośrednictwem linii dystrybucyjnej 110 kV.

pgeeo_site