Pracownicy naszej spółki pomogą zuchom i harcerzom z warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 209 w aranżacji i doposażeniu znajdującej się tam harcówki. Od nowego roku szkolnego dzieci będą też mogły korzystać z zebranych przez wolontariuszy materiałów dydaktycznych i gier planszowych.

Akcja wolontariatu pracowniczego PGE pod hasłem „Pomagamy” jest realizowany już po raz trzeci. Dotychczas pracownicy-wolontariusze GK PGE zrealizowali 70 projektów w 35 miejscowościach. Poświęcili na to 16 500 godzin pracy społecznej.

Celem programu wolontariackiego PGE „Pomagamy” jest aktywizacja oraz integracja pracowników, rozwój ich umiejętności, a także działania na rzecz najbliższego otoczenia. Organizatorami programu są Fundacja PGE - Energia z Serca i PGE Polska Grupa Energetyczna.

pgeeo_site